Vilkår for uddeling

Grethe Christiansens Legatstiftelse uddeler op mod 3 mio. kr. til børn og unge i Hillerød

Grethe Christiansens Legatstiftelse, der blev stiftet i 1890´erne, drev gennem mange år daginstitution i Hillerød, nemlig Grethe Christiansens Børnehave i Skolegade, og senere også Selskov Børnehave på Thurasvej.

For få år siden blev institutionerne nedlagt og Legatstiftelsen solgte efterfølgende ejendommene, fordi Hillerød Kommune ikke mere havde interesse i at anvende institutionerne.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at nedbringe kapitalen i Legatstiftelsen gennem uddeling – efter ansøgning – til børne- og ungdomsformål i Hillerød Kommune. I alt forventes uddelt op imod 3 mio. kr. over et eller flere år.

Første uddeling sker i februar/marts 2017 ved et arrangement i Hillerød, hvortil alle prismodtagere m.fl. inviteres, og hvor bestyrelsen uddeler legatportionerne. Foreninger, klubber, grupper og institutioner (offentlige som private) i Hillerød Kommune kan med ansøgningsfrist den 10. januar 2017 søge om at komme i betragtning ved uddelingen i 2017.

Ingen enkelt person kan søge eller få del i uddelingen.

Bestyrelsen – og bestyrelsen alene – træffer beslutning om hvem, der skal have støtte og hvor meget.

Bestyrelsen er ikke forpligtet til at begrunde eventuelle afslag.

Hvem kan søge?
Alle foreninger, klubber, grupper og institutioner hjemmehørende i Hillerød Kommune, der arbejder med børn og unge, kan søge. Det gælder både offentlige og private institutioner.

Hvad kan der søges til?
Der kan søges til projekter, der er til direkte gavn og glæde for børn og unge, og som giver et fremadrettet kvalitetsløft. Det må gerne være visionære og udviklende projekter. Der kan også søges til f.eks. legepladser, inventar, lejrophold, studieture, træningslejre, sportsredskaber, materialer til gør-det-selvarbejde, instrumenter mv.

Hvad kan der ikke søges til?
Der kan ikke søges midler til dækning af almindeligt driftsunderskud, daglige økonomisk drift, lige som en eventuel voksenandel af omkostninger, f.eks. i forbindelse med lejrophold, ikke nødvendigvis kan forventes dækket.

Hvilke krav stilles ved uddeling af midler?
Modtagere af legater er forpligtet til at realisere de aktiviteter, hvortil der er søgt penge, inden for et år efter modtagelsen. I modsat fald kan Legatstiftelsen kræve beløbet helt eller delvist tilbagebetalt.

Når de aktiviteter, der er søgt og tildelt midler til, er etableret/afviklet er modtagerne forpligtet til at give Legatstiftelsen en kort afsluttende status om projektet. Tildelte midler overføres via bank til konto hos forening/klub/institution. Der udbetales ikke midler til en privat/personlig konto.

Hvornår kan der søges?
Der er åbent for ansøgninger nu.  Benyt ansøgningsskemaet på hjemmesiden. Det kan printes og sendes pr. post eller det kan mailes retur til Legatstiftelsen. Adresser fremgår af ansøgningsskemaet.

Hvornår slutter ansøgningsfristen?
Sidste ansøgningsfrist er den 10. januar 2017.

Hvornår får man besked om ansøgningen?
Ansøgningerne behandles og vurderes i perioden november 2016 – januar 2017, og ansøgerne får besked om evt. tildeling inden offentliggørelsen.

Hvornår offentliggøres og overrækkes legatuddelingerne?
Det forventes, at de enkelte legatuddelinger offentliggøres og uddeles ved et arrangement i Hillerød i februar eller marts 2017. Dato og sted er endnu ikke fastlagt.