Grethe Christiansens Legatstiftelse uddeler op mod 3 mio. kr. til børn og unge i Hillerød

Legatstiftelsen har modtaget rigtig mange ansøgninger og det er vi selvfølgelig meget, meget glade for. Vi er nu i gang med at behandle dem, men først når alle ansøgninger er behandlet fastlægges den endelige uddeling af midler fra legatet.

Det er i denne fase ikke muligt at give oplysninger om hvor langt vi er i behandlingen og om eventuelt forventede tilskud til de enkelte ansøgninger.

Når vi kommer nærmere foråret vil bestyrelsen melde mere konkret ud om resultatet af overvejelserne, herunder om uddelingstidspunktet. I den forbindelse vil hver enkelt legatansøger samtidig blive orienteret direkte om, hvorvidt ansøgningen lever op til kriterierne, om ansøgningen er imødekommet eller om der er givet afslag.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen